Governancecode Zorg 2022

Consultatie

Deze code is tot stand gekomen na een zorgvuldig proces waarin op 23 mei 2016 een conceptversie is voorgelegd aan een groot aantal in- en externe partijen en deskundigen. Op basis van vele reacties is de code grondig aangepast.

Hieronder treft u de lijst aan van organisaties en personen die op de consultatieversie van de code hebben gereageerd.

ActiZ en haar leden
Autoriteit Consument & Markt
BTN
CMS Derks Star Busman N.V
CNV Zorg & Welzijn
Dirkzwager advocaten en notarissen
Drs. T.P.M. Schraven, adviseur voor toezicht, bestuur en stakeholders
FBZ
FNV
GGZ Nederlanden en haar leden
Governancecommissie Gezondheidszorg
InEen
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Instituut van Internal Auditors
Kansplus
Kennedy Van der Laan
Kuiper ADVocatuur
LSR
Ministerie van VWS
NCZ
NFU en haar leden
Nu’91
NVTZ
NVZ en haar leden
NVZD
Patiëntenfederatie NPCF
Platform CRAZ
Prof dr. P.L. Meurs – hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg EUR / voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Prof. dr. E.H. Hooge, – hoogleraar TIAS
Prof. dr. ir. R. Goodijk, bijzonder hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector VU
Rutgers & Posch
SBI Formaat
Sociaal Werk Nederland
SOMz stichting onderzoek medezeggenschap
V&VN
Van Doorne N.V. / Zorg & Life Sciences
VGN en haar leden
VNG
Wolf Advocaten
Zorginstituut Nederland; Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen