Governancecode Zorg 2022

Geschillen

Belanghebbenden die vinden dat een zorgonderneming de governancecode niet goed naleeft, kunnen terecht bij de Governancecommissie gezondheidszorg. Deze onafhankelijke commissie stelt vast of de governancecode wel of niet geschonden is en zo ja in welke mate. De betrokken branchevereniging kan sancties opleggen.

Bekijk hier eerdere uitspraken van de  Governancecommissie Gezondheidszorg.

Download het reglement van de Governancecommissie Gezondheidszorg