Governancecode Zorg 2022

Colofon

Uitgave
Brancheorganisaties Zorg (BoZ)
www.brancheorganisatieszorg.nl
december 2016

Tekst
Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

Ontwikkeld door de BoZ Bestuurscommissie Governance
drs. J.D.C. (Jacobine) Geel (voorzitter bestuur GGZ Nederland) – voorzitter bestuurscommissie governance;
drs. G.E. (Margriet) Hommes-Medendorp MBA-H, (voorzitter raad van bestuur Zorggroep Groningen) – ActiZ;
ir. R.B.M. (Rob) Jaspers (voorzitter raad van bestuur GGNet) – GGZ Nederland;
M.W. (Mark) de Jong (lid raad van bestuur Alrijne Zorggroep)– NVZ;
drs. H.G. (Heleen) Griffioen (lid raad van bestuur Visio)– VGN;
drs. H.A. (Henk) Snapper RA RC (lid raad van bestuur UMCG) – NFU;

Secretariaat en eindredactie
Drs. J. (Johan) van der Spek

Advies
Drs. H.J.M (Erik) Akkermans, wevragenerik.nl
Dr. ir. H. (Hans) Hoek – C3 adviseurs en managers
Drs. K.H. (Hildegard) Pelzer Governance Support
Prof. mr. L.G.H. J. (Louis) Houwen Dirkzwager/bijzonder hoogleraar Privaat-publiek ondernemingsrecht bij TIAS

Vormgeving  O2 communicatie

Copyright © BoZ 2016