Governancecode Zorg 2022

Colofon

Uitgave
Brancheorganisaties Zorg (BoZ)
www.brancheorganisatieszorg.nl

Tekst
Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

Geactualiseerd in 2021

Secretariaat, tekst en eindredactie
Drs. J. (Johan) van der Spek

Advies 2021
Drs. K.H. (Hildegard) Pelzer Governance Support
Prof. mr. L.G.H. J. (Louis) Houwen Dirkzwager/bijzonder hoogleraar Privaat-publiek ondernemingsrecht bij TIAS

Copyright © BoZ 2021

Vormgeving  O2 communicatie

===

Versie 2016 ontwikkeld door de BoZ Bestuurscommissie Governance
drs. J.D.C. (Jacobine) Geel (voorzitter bestuur GGZ Nederland) – voorzitter bestuurscommissie governance;
drs. G.E. (Margriet) Hommes-Medendorp MBA-H, (voorzitter raad van bestuur Zorggroep Groningen) – ActiZ;
ir. R.B.M. (Rob) Jaspers (voorzitter raad van bestuur GGNet) – GGZ Nederland;
M.W. (Mark) de Jong (lid raad van bestuur Alrijne Zorggroep)– NVZ;
drs. H.G. (Heleen) Griffioen (lid raad van bestuur Visio)– VGN;
drs. H.A. (Henk) Snapper RA RC (lid raad van bestuur UMCG) – NFU;

Advies 2016
Drs. H.J.M (Erik) Akkermans, wevragenerik.nl
Dr. ir. H. (Hans) Hoek – C3 adviseurs en managers
Drs. K.H. (Hildegard) Pelzer Governance Support
Prof. mr. L.G.H. J. (Louis) Houwen Dirkzwager/bijzonder hoogleraar Privaat-publiek ondernemingsrecht bij TIAS

Copyright © BoZ 2016