Governancecode Zorg

Veelgestelde vragen

  1. Wanneer moeten wij aan de code voldoen?

De code geldt als lidmaatschapsverplichting voor de leden van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN vanaf 1-1-2017. Daarbij geldt een invoeringstermijn van één jaar om in zijn geheel aan de nieuwe code te voldoen. Voor de eventueel nodige aanpassing van de statuten geldt dat deze bij de eerstvolgende statutenwijziging doch uiterlijk binnen twee jaar moet zijn doorgevoerd. Het betreft met name de bepalingen 5.2.2; 6.2.2 en evt. AV 1.3, voor zover zorgorganisaties dat al niet in hun statuten geregeld hebben.

2. Is de model conflictregeling al beschikbaar?

Ja, deze vindt u hier.

3. Kan ik de code in boekvorm bestellen?

Nee. De code is alleen digitaal beschikbaar.

4. Het lukt me niet om de code te downloaden en te printen, wat kan ik daar aan doen?

Deze vraag doet zich vaak voor bij Internet Explorer. Kies bij Internet Explorer het radar/stuurwieltje-icoontje rechtsboven, kies vervolgens ‘bestand’, kies ‘bestand opslaan’, als u het de code wil opslaan of kies ‘afdrukken’ als u de code wil printen.

5. Is de BoZ-Governance innovatie- en adviescommissie al geïnstalleerd?

Deze commissie is in juni 2017 geïnstalleerd.