Governancecode Zorg 2022

Leeswijzer

Omwille van de leesbaarheid van deze code worden zorg, behandeling, begeleiding, preventie, bijdragen aan het welzijn en ondersteuning in het dagelijks leven allemaal als ‘zorg’ aangeduid. Daar waar de term cliënt wordt gebruikt, moet afhankelijk van de context gelezen worden: patiënt, bewoner, zorgvrager, cliënt(-systeem) of burger. Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld.

In deze code wordt het toezichthoudend orgaan aangeduid als ‘raad van toezicht’. Een toezichthoudend orgaan dat wordt aangeduid als ‘raad van toezicht’, kan een raad van commissarissen zijn in de zin van de wet.

Umc’s vallen deels onder een ander wettelijk regime en hebben daarmee deels een andere positie. Bij de gearceerde voetnoten  die daarop betrekking hebben staat weergegeven: SPECIFIEK VOOR UMC’S. Daarnaast is een specifieke paragraaf gewijd aan de umc’s.