Governancecode Zorg 2022

Innovatiecommissie

Innovatie- en Adviescommissie (IAC)

Het voorzittersoverleg van de Brancheorganisaties Zorg heeft op 8 juni 2017 de leden van de BoZ governance Innovatie- en Adviescommissie (IAC) benoemd. De commissie heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit, kennis en innovatie van de governance in de zorgsector in het algemeen en van de Governancecode Zorg in het bijzonder. Mevrouw prof. dr. M (Mirella) M.N. Minkman, bijzonder hoogleraar Tilburg University- TIAS; Innovatie van organisatie en governance van de langdurende integrale zorg, is voorzitter.

De commissie heeft de volgende taken:

    1. Op verzoek van de bij de BoZ aangesloten brancheorganisaties in de zorg adviseren aan de BoZ over governancevraagstukken van algemeen belang die zich in de praktijk voordoen.
    2. Op verzoek van tenminste een van de leden van de BoZ bespreken van governancevraagstukken van algemeen belang die zich in de praktijk voordoen. De commissie besluit op grond van de bespreking of er aanleiding is om voorstellen op te nemen in het werkplan van de IAC waar de voorgenomen adviezen en onderzoeksvoorstellen in staan beschreven;
    3. Het doen van thematisch onderzoek, zoals opgenomen in het werkplan, om de ontwikkeling van de governance in de zorg te monitoren en het op basis daarvan geven van adviezen aan de BoZ over de verdere ontwikkeling van de Governancecode Zorg.

De leden van de Innovatie- en Adviescommissie zijn:

de heer mr. M.H.J.N. (Michiel) van Berckel Smit
mevrouw drs. J. (José) H.W.M. Laheij
op gezamenlijke voordracht van Ieder(in), KansPlus, LOC Zeggenschap in zorg, LSR, NCZ en Patiëntenfederatie Nederland

de heer H.J. Dannenberg
op voordracht van NVTZ

vacature
op voordracht van NVZD

de heer dr. A.F.I. (Guus) Bannenberg MPA
mevr. mr. A.S.V. (Annemijn) van Hemel MBA
mevrouw drs. R.J. (Relinde) Weil
op gezamenlijke voordracht van ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN

secretaris: de heer drs. D.C.J. (Daniël) Waarsenburg

U kunt de commissie bereiken via email: iac@brancheorganisatieszorg.nl of
via
de secretaris: e-mail dwaarsenburg@bosmanvos.nl, tel: 06-47396883

Klik hier voor een overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de Innovatie- en Adviescommissie.