Governancecode Zorg

 • 1 Goede zorg

  De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliƫnten.

 • 2 Waarden en normen

  De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.

 • 3 Invloed belanghebbenden

  De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.

 • 4 Inrichting governance

  De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.

 • 5 Goed bestuur

  De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.

 • 6 Verantwoord toezicht

  De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.

 • 7 Continue ontwikkeling

  De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Toepassing in specifieke situaties

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Download Governancecode

DE GOVERNANCECODE ZORG 2017 IS EEN INITIATIEF VAN ACTIZ, DE NEDERLANDSE GGZ, NFU, NVZ EN VGN VERENIGD IN DE BRANCHEORGANISATIES ZORG (BOZ)